หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีอุบลราชธานี
นายมงคล จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สถานที่ตั้ง
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
เว็บไซต์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
 ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


"ข้าราชการ"

หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)

"ค่าราชการ"

หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

"ฆ่าราชการ"

หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม

ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย

 

วีดีโอ ครูบัญชี แก้จน

[ 1/1 ]


[ 1/2 ]

ครูบัญชีอาสา ผู้ผลักดันให้ประชาชนจดบัญชีครัวเรือน... จดให้ดู อยู่อย่างพอ ทั้งพริก ปลา เป็ด ไก่ ของจริงที่พึ่งพิงได้ ที่มาจากเว็บไซต์: http://www.youtube.com
 
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์