เว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ประมวลภาพสถานที่ตั้งแห่งใหม่

1 / 3
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบุญสถานที่ใหม่
2 / 3
อาคารของโรงเรียนบ้าน แคกลางหงษ์
3 / 3
ก่อนมีการเปลี่ยนอาคารใหม่ เป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี