สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี|ระบบ Cad Asset|| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ|
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4นางลำพูล ใจกล้า
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
นายศุภกิตติ์ ปกป้อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
  ลิงค์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง
 ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Hot Issue
ข่าวภายในสำนักงาน
  การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” (22/05/2566)
  ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (22/05/2566)
  ติดตามการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามหาพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 (22/05/2566)
  ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปี พ.ศ.2566 (19/05/2566)
  สอบบัญชีประจำปี (19/05/2566)
อ่านทั้งหมด ...     
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/10/2565)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28/09/2565)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22/11/2564)
- เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (18/08/2564)
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (23/07/2564)
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารพัสดุ โรงเรียนบ้านแค่กลางหงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2564)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11/02/2564)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (05/11/2563)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (30/10/2563)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27/10/2563)
อ่านทั้งหมด ...     

แชทกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
Hi! How can we help you?
เริ่มแชท
สนับสนุนโดย Messenger

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

นายชลธี ยังตรง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Untitled Document
 ประชาสัมพันธ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
                 สำหรับบุคลากร
 
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เชื่อมโยง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

นวัตกรรม
smart 4 M

โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่


โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
 
 เข้าสู่ระบบ
FONTSIZE

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 45 32 2669 โทรสาร 0 45 26 9468 อีเมล์ [email protected]สงวนลิขสิทธิ์ - 2562 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี