สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตร| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี|ระบบ Cad Asset|| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ|
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    ผู้อำนวยการสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4


ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
นางสาวลาวัล จรรยากรณ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์

 

 
 
  ลิงค์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง

ปรับขนาดตัวอักษร
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
- เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (18/08/2564)
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (23/07/2564)
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารพัสดุ โรงเรียนบ้านแค่กลางหงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2564)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11/02/2564)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (05/11/2563)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (30/10/2563)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (27/10/2563)
- ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19/10/2563)
- ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (16/10/2563)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (15/10/2563)
อ่านทั้งหมด ...     

บริการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th
 • เกี่ยวกับกรมตรวจฯ
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

   

  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  Untitled Document
   ประชาสัมพันธ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
                   สำหรับบุคลากร
   
  สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  เชื่อมโยง
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

  นวัตกรรม
  smart 4 M

  โครงการเกษตร
  ทฤษฎีใหม่


  โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
   
   เข้าสู่ระบบ
  FONTSIZE

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 0 45 32 2669 โทรสาร 0 45 26 9468 อีเมล์ cadub@cad.go.th  สงวนลิขสิทธิ์ - 2562 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี