สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าหลัก| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | พระราชบัญญัติ| พระราชกฤษฎีกา| กฏกระทรวง
คำสั่ง| ผู้ชำระบัญชี|ระบบ Cad Asset|| การตรวจสอบกิจการ| ระเบียบ| ประกาศต่างๆ|
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

นางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
นางวรรณนภา อุดนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุบลราชธานี
แนะนำสำนักงานฯ
ประวัติ
คำรับรอง ผลการปฏิบัติงานราชการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
แผนผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
SiteMap แผนผังเว็บไซต์
Webboard กระดานสนทนา
อีเมล์
สมุดลงนามเยี่ยมชม

 

 
 
  ลิงค์หน่วยงาน สตท.4
 
รายงานประจำปี
 
เปิดเผยงบทดลอง

 ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Hot Issueประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาตรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) (20/10/2566)
- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) (22/09/2566)
- ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (12/09/2566)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (25/08/2566)
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (17/08/2566)
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (09/08/2566)
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/07/2566)
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/10/2565)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28/09/2565)
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22/11/2564)
อ่านทั้งหมด ...     

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
                 สำหรับบุคลากร
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
FONTSIZE
เชื่อมโยง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

นวัตกรรม
smart 4 M

โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่


โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟิวเดย์
 
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 

 

 

 


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4521 0281 , 0 4521 0282 โทรสาร 0 4521 0333 อีเมล์ [email protected]สงวนลิขสิทธิ์ - 2562 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี