สำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์อุบลราชธานี


วิสัยทัศน์: พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 

 

ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานประจำปี 2556

.......  

 

 

  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์อุบลราชธานี
          
ACL
ระบบสินค้า
สมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้
ออมทรัพย์ Version 2.1
แยกประเภทการเกษตร
แยกประเภทการเกษตร Version 2(Web Edition)
โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)

วันที่ 28 พ.ค. 2555

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จัดอบรมในโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)หลักสูตร "เตรียมความพร้อมครูบัญชีสู่วิทยากรกองทุนพัฒนาบทบาทสภาสตรี” โดยมีนางกาญจนา แสนสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนายปัญญา วรพิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรม และนายพุทธชัย ทองเหลือง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบัญชีให้เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยในการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสภาสตรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

 

"ข้าราชการ"
หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)
"ค่าราชการ"
หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
"ฆ่าราชการ"
หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม
ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย
 
SERVICE
CFSAWS : SS
COOP HUB CAD HUB
SEVA 2010 ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน DEACE 2009
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. Web Services
ENG WAY GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ระบบรับซื้อยางพารา
Cad conferance


 ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งได้ที่ ตู้ ปณ.43 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , ทางโทรศัพท์ หรือ ทางเว็บไซต์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ :: 045 - 321399 โทรสาร :: 045 - 269468
Cadub@cad.go.th