สำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์อุบลราชธานี


วิสัยทัศน์: พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 

 

.......  

 

 

  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์อุบลราชธานี
          
ACL
ระบบสินค้า
สมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้
ออมทรัพย์ Version 2.1
แยกประเภทการเกษตร
แยกประเภทการเกษตร Version 2(Web Edition)
โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)

วันที่ 28 พ.ค. 2555

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จัดอบรมในโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)หลักสูตร "เตรียมความพร้อมครูบัญชีสู่วิทยากรกองทุนพัฒนาบทบาทสภาสตรี” โดยมีนางกาญจนา แสนสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนายปัญญา วรพิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรม และนายพุทธชัย ทองเหลือง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบัญชีให้เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยในการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสภาสตรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

 


"ข้าราชการ"
หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)
"ค่าราชการ"
หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
"ฆ่าราชการ"
หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม
ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย
 
SERVICE
CFSAWS : SS
COOP HUB CAD HUB
SEVA 2010 ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน DEACE 2009
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. Web Services
ENG WAY GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ระบบรับซื้อยางพารา
Cad conferance


 ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งได้ที่ ตู้ ปณ.43 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , ทางโทรศัพท์ หรือ ทางเว็บไซต์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ :: 045 - 321399 โทรสาร :: 045 - 269468
Cadub@cad.go.th