สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ค้นหาไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
http://cad.go.th/ewtadmin/ewt/ubonratchathani/images/Bootstrap/
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สายตรง อตส.
 
ผู้อำนวยการ
 
นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
 
หัวหน้าสำนักงาน
 
นายมงคล จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 
 
Untitled Document
บริการอื่นๆจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ข่าวด่วน
 
นับจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
สายตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 รายงานประจำปี
Untitled Document
 นวัตกรรม สตส.อุบลราชธานี

"ข้าราชการ"
หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)
"ค่าราชการ"
หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
"ฆ่าราชการ"
หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม
ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย
Untitled Document
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด