สำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์อุบลราชธานี


วิสัยทัศน์: พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

 

 

....... 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกณ์อุบลราชธานี
โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)

วันที่ 28 พ.ค. 2555

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จัดอบรมในโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)หลักสูตร "เตรียมความพร้อมครูบัญชีสู่วิทยากรกองทุนพัฒนาบทบาทสภาสตรี” โดยมีนางกาญจนา แสนสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนายปัญญา วรพิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรม และนายพุทธชัย ทองเหลือง เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบัญชีให้เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยในการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสภาสตรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

 


"ข้าราชการ"
หมายถึง ข้ารับใช้ในกิจการของพระราชา (ที่พระองค์ทรงมอบหมาย)
"ค่าราชการ"
หมายถึง การอาศัยกิจการของพระราชาที่ทรงมอบหมายให้กระทำไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
"ฆ่าราชการ"
หมายถึง การกระทำกิจการของพระราชาล้มเหลวเพราะความฉ้อฉล ไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม
ที่มา:อ.เชี่ยว ชอบช่วย
 
SERVICE
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา CAD HUB
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Web Services
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
COOP HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ENG WAY Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ระบบรับซื้อยางพารา
Cad conferance


 ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งได้ที่ ตู้ ปณ.43 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , ทางโทรศัพท์ หรือ ทางเว็บไซต์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ :: 045 - 321399 โทรสาร :: 045 - 269468
Cadub@cad.go.th